Złożyliśmy wniosek o pozwolenie na budowę przedszkola

W temacie budowy nowego budynku przedszkola nastąpił krok milowy – złożyliśmy do Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotów w Urzędzie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy wniosek o pozwolenie na budowę.