Nasz cel

Dzięki Twojej pomocy i zaangażowaniu rodziców z Przedszkola Nr 210, pragniemy zbudować nowy budynek katolickiego przedszkola PUBLICZNEGO, prowadzonego przez Zgromadzenie Sług Jezusa o 100-letniej tradycji.

Naszym celem jest objęcie wychowaniem jak największej liczby dzieci, które wkrótce stworzą mocny trzon polskiego nowego pokolenia.

Ponad 100 lat temu na warszawskich Sielcach powstała wspólnota Zgromadzenia Sług Jezusa (1918), która po I wojnie światowej otoczyła opieką dzieci . W 20-leciu międzywojennym działalność tę wspierały znakomitości ówczesnego świata kultury i polityki z Polski i zagranicy. Zaowocowało to otworzeniem w 1940 r. przedszkola, które przetrwało nawet Powstanie Warszawskie i okres komunizmu. Miejsce działało nieustannie wychowując dla Polski zastępy dzielnych, szlachetnych ludzi pod czujnym okiem Zgromadzenia Sług Jezusa.

Przez cały ten czas – wysiłkiem rodziców, Zgromadzenia i mieszkańców Warszawy – przedszkole się rozrastało. Na początku opiekowało się 40 dziećmi. Dziś wychowuje ich 100, a naszym celem jest budowa nowego budynku i powiększenie liczby wychowanków do ponad 150 dzieci.

Pomyśl…150 szlachetnych dzieci, które założy 150 kochających się rodzin, w których wychowa się następne pokolenie… szlachetnych, miłujących ojczyznę ludzi… Nasz plan formowania młodych nie kończy się na przedszkolu. Zgromadzenie prowadzi obok przedszkola również Szkołę Podstawową im. Św. Franciszka. Absolwenci przedszkola mogą zasilać jej klasy. Oferta edukacyjna obejmuje zatem 12 lat!  To daje silną podstawę wychowania młodego pokolenia.

Warto również dodać, że 51% wychowanków naszego przedszkola to dzieci z rodzin wielodzietnych. Ich obecność powoduje niepowtarzalną w innych placówkach atmosferę bliskości i wzajemnego zrozumienia – zarówno między dziećmi, jak i rodzicami.

W związku z tym, że jest to przedszkole publiczne, a więc ogólnodostępne, nie dysponuje takim kapitałem, jak placówki prywatne. Postanowiliśmy więc zebrać środki konieczne do budowy nowego budynku przedszkola.

Wyliczyliśmy, że na wybudowanie nowego budynku przedszkola potrzeba jeszcze 7 000 000 zł. 

Prosimy, pomóż!

Razem możemy dokonać ważnych rzeczy!