Wyzwanie -> 7 000 000

7 000 000…

Nie jesteśmy politykami, ani wpływowymi biznesmenami. Jesteśmy młodymi ludźmi, rodzicami, mogącymi działać w ramach swoich możliwości. To, co możemy zrobić dla Polski… to dobrze kształtować własne dzieci i ich rówieśników. Dobrze – znaczy: ucząc je poświęcenia, hojności i patriotyzmu. To cechy, które spowodują, że nasze dzieciaki będą chciały zakładać rodziny i je rozwijać.

Spotkaliśmy się w Przedszkolu Nr 210 w Warszawie i to właśnie stąd wyszła inspiracja.

W rozmowach zadawaliśmy sobie pytania:

Czy myślisz czasem o przyszłości?

Jaka będzie Polska za 100 lat?

W jakim otoczeniu przyjdzie żyć Twoim dzieciom?

Raporty demograficzne są bardzo niepokojące. W ciągu najbliższych kilku dziesięcioleci ludność naszego kraju zmniejszy się aż o 7000000 osób! Ta astronomiczna wręcz liczba to mieszkańcy kilku wielkich aglomeracji. Taki ubytek populacji oznacza szereg problemów dla naszego państwa i obywateli – od krachu systemu ubezpieczeń społecznych, aż po konieczność uruchomienia aktywnej polityki imigracyjnej, by przetrwał nasz rynek pracy, a starzejącym się społeczeństwem miał się kto opiekować.

Rzecz wygląda tym smutniej, gdy zdamy sobie sprawę z tego, że powodem takiego stanu rzeczy jest specyficzna kultura wygody, braku poświęcenia i hedonizmu, która dominuje dziś w umysłach młodych ludzi.

Znamy antidotum na tę sytuację. Poznaj nasz CEL!