W Roku Miłosierdzia mini-pielgrzymka przedszkolna

Chcąc podkreślić wyjątkowość Roku Miłosierdzia, Przedszkole 210 odbyło mini-pielgrzymkę do Skolimowa pod Warszawą, w Konstancinie-Jeziorna.
Święta Siostra Faustyna Kowalska przebywała tu jako postulantka w pierwszym okresie pobytu w Zgromadzeniu. Była tam też na krótki pobyt pod koniec sierpnia 1925 roku dla podratowania zdrowia.
W tej miejscowości Zgromadzenie wynajmowało willę, która była przeznaczona na wypoczynek dla sióstr i wychowanek.
Kościół parafialny pw. Matki Bożej Anielskiej pamięta jej obecność, gdyż uczestniczyła tu w codziennej Eucharystii.
http://www.mbanielska.mkw.pl/index.php/galerie-parafialne

Serdecznie dziękujemy Księdzu Proboszczowi, Księdzu Kanonikowi Stanisławowi Leszkowi Jackiewiczowi za zaproszenie nas do parafii pw. Matki Bożej Anielskiej.

Składamy również gorące podziękowania Pani Sołtys Czarnowa, która udostępniła nam plac zabaw „Sołtysówka”.

Piknik Czarnów 35_Pro Piknik Czarnów_49_Pro