1% Podziękowanie Darczyńcom

Drodzy Darczyńcy

Serdecznie dziękujemy za przekazany w 2016 roku
1 % podatku na budowę nowego budynku dla Przedszkola Nr 210.

Na konto FUNDACJI ANCILLA wpłynęła kwota 20 441,30 zł.

Dziękując, już dzisiaj prosimy o dar 1% w roku 2017.
Marta Polek,
prezes fundacji
z zespołem „7 milionów” www.7milionow.pl