KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA GOTOWA

W dniu 30 lipca 2014 r. została zaakceptowana przedstawiona 
Inwestorowi koncepcja architektoniczna 
nowego budynku przedszkola. 
Trwają teraz prace nad projektem budowlanym, 
który wraz z niezbędnymi dokumentami zostanie złożony w urzędzie, 
w celu uzyskania pozwolenia na budowę.
Na projekty budowlane potrzebujemy 318 570 zł. 
Wpłacając dowolną kwotę, możesz nam pomóc!
projekt nowego budynku Przedszkola 210

projekt nowego budynku Przedszkola 210