Jeszcze tylko 2 tygodnie zostało na wpłacanie darowizny, by odliczyć ją od podatku!

Darowizny dokonane do 31 grudnia 2015 r.  można rozliczyć w deklaracji składanej za 2015 rok.

Odliczyć można darowizny dokonane w roku podatkowym, za który dokonuje się rozliczenia.

Darowizna i 1%  – są to dwa niezależne tytuły odliczeń.

Kwotę 6%  dochodu podatnika można przekazać na tę samą organizację, na rzecz której przekazujemy 1% podatku. 

Osoby prawne mogą odliczyć do 10% rocznego dochodu (podstawa prawna ustawa o podatku dochodowym art. 26, ust. 1, pkt. 9 oraz art.18, ust.1, pkt.1).

Podatnik odliczenia darowizny pieniężnej dokonuje wyłącznie na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Nie jest potrzebne dodatkowe oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.

Odliczenia dokonuje się, wpisując w deklarację roczną kwotę dokonywanych odliczeń. Szczegóły wszelkich odliczeń umieszcza się w załączniku PIT/O.

ulotka kwadrat grudzień2015