Jeszcze 3 tygodnie można przekazywać darowiznę

 

ulotka kwadrat grudzień2015

Darowizny dokonane do 31 grudnia 2015 r.  można rozliczyć w deklaracji składanej za 2015 rok.

Odliczyć można darowizny dokonane w roku podatkowym, za który dokonuje się rozliczenia.

Darowizna i 1%  – są to dwa niezależne tytuły odliczeń.
Kwotę 6%  dochodu podatnika można przekazać na tę samą organizację, na rzecz której przekazujemy 1% podatku. 

Podatnik odliczenia darowizny pieniężnej dokonuje wyłącznie na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Nie jest potrzebne dodatkowe oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.

Odliczenia dokonuje się wpisując w deklarację roczną kwotę dokonywanych odliczeń. Szczegóły wszelkich odliczeń umieszcza się w załączniku PIT/O.