Instalacja sanitarna zewnętrzna

Czas wakacji na budowie upłynął przy wykonaniu instalacji sanitarną zewnętrznej. To był bardzo dobry moment ze względu na nieobecność dzieci i możliwość swobodnego poruszania się po parkingu i terenie budowy.