7 milionów

Co słychać na budowie w nowym roku przedszkolnym 2022/2023?

Kończymy prace przy ociepleniu i docelowym pokryciu dachu. W środku budynku trwają jeszcze prace przy instalacji sanitarnej, przygotowaniu do podłączenia centralnego ogrzewania. We wrześniu br. został złożony wniosek do Ministerstwa Edukacji i Nauki.
W środę 19 października, w dzień poświęcony św. Józefowi, Zgromadzenie Sług Jezusa prowadzące przedszkole otrzymało bardzo dobrą wiadomość. Złożony wniosek został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i merytorycznym. Zgromadzenie Sług Jezusa otrzymało dotację w wysokości 4 400 000,00 zł na dalsze prace przy budowie przedszkola.

W kwocie tej zostały zaplanowane roboty budowlane wewnątrz budynku, zakupienie i zamontowanie windy osobowej i towarowej, wykonanie elewacji budynku, dalsze prace elektryczne, wykonanie węzła cieplnego i przyłącza gazu. Ufamy, że św. Józef i modlitwa wdzięczności zanoszona do Boga przez Jego wstawiennictwo pomoże w zagospodarowaniu otrzymanych funduszy. Czasu jest niewiele, bo tylko do końca roku 2022.