Rok 2021 Rokiem św. Józefa. Obchody Dnia Patrona Przedszkola

Wszyscy w tym czasie pogłębialiśmy znajomość Świętego Józefa. Dzieci poznawały Go jako ziemskiego ojca Jezusa, patrona ojców, rodzin, rzemieślników. Przede wszystkim jednak jako niezwykle dobrego, prawego i odważnego człowieka, któremu Bóg powierzył swojego Syna
i Jego Matkę.

Rodzice i personel zostali zaproszeni do nowenny i duchowej łączności z odprawianymi w tym czasie Mszami św. w kościele seminaryjnym w Pieniężnie. Św. Józefowi, opiekunowi św. Rodziny, polecane były wszystkie rodziny i personel naszego przedszkola, a także sprawa budowy nowego przedszkola. Kulminacyjnymi punktami naszego świętowania były Msze św. sprawowane w przedszkolu w kolejne środy – 17 i 23 marca. Były to pierwsze Msze św. naszej przedszkolnej wspólnoty od ponad roku. Z powodu trwającej pandemii, nie mogli w nich uczestniczyć rodzice naszych dzieci. Do wspólnej modlitwy w tych dniach zostały zaproszone przedstawicielki Organu Prowadzącego przedszkole. Dziękujemy za Ich obecność. W Uroczystość św. Józefa – 19 marca odbyło się przedstawienie o naszym Patronie w wykonaniu najstarszej grupy. Zerówka w piękny i wzruszający sposób przybliżyła nam codzienne życie Świętej Rodziny.