Jaś Pociecha w przedszkolu

We wtorek 28 października do naszego przedszkola zawitał Pan Grzegorz Górniak wcielający się w postać Jasia Pociechy.

Poprowadził on warsztaty biblijne dla każdej grupy przedszkolaków oddzielnie.
Pan Robert Górniak jest częstochowianinem. Swoje zainteresowania teatrem wyniósł z ruchu oazowego. Wykreował postać Jasia Pociechy w dziecięcych ubrankach, by nawiązywać porozumienie z dziećmi. 
Tworząc przedstawienia, koncentruje się na tematyce biblijnej. Wykorzystuje mnóstwo rekwizytów. Dzieci są zachwycone.