Cel

Zbieramy 2 000 000 zł na pierwsze prace budowlane mamy 221 050,50 zł

11%

KONTAKT

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.
Skontaktuj się z nami. 

dane kontaktowe:

Prezes Fundacji Ancilla:

Marta Polek

  • tel. 506 117 930
  • martapolek66@gmail.com

 

Przedszkole Nr 210
ul. Teresińska 9
00-727 Warszawa
dyrektor@przedszkole210.pl

 

Osoby związane z Akcją 7 milionów:

- Koordynator Akcji:

Małgorzata Zbierada-Tyszkiewicz
695-599-734

- Kontakt z mediami:

Katarzyna Maria Zegadło
tel. 728 838 398
kmzegadlo@gmail.com

- Wsparcie techniczne strony:

 

 

Informujemy, że podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację Ancilla z siedzibą w Warszawie przy ul. Sewerynów 8, 00-331 Warszawa (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o akcjach społecznych organizowanych przez naszą Fundację – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO);
Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Pana/ Pani dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, doradcze, prawnicze, księgowe, kadrowe.
Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.
Wszystkie te żądania dot. przetwarzania danych będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Fundacji: ul. Sewerynów 8, 00-331 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej: biuro@fundacjaancilla.pl
Aby uzyskać stosowne zaświadczenie dla celów podatkowych, konieczne jest wypełnienie wszystkich pól w powyższym formularzu”.

Wczytywanie obrazów...

Newsletter

X