Cel

Zbieramy 2 000 000 zł na pierwsze prace budowlane mamy 221 050,50 zł

11%
Cel

Zbieramy 2 000 000 zł na pierwsze prace budowlane mamy 221 050,50 zł

11%

Formularz wpłaty

Informujemy, że podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację Ancilla z siedzibą w Warszawie przy ul. Sewerynów 8, 00-331 Warszawa (administrator danych):

 1. w celu wykonania umowy darowizny, w tym wystawienia zaświadczenia dla celów podatkowych w związku z przekazaną darowizną (w przypadku wypełnienia wszystkich pól powyższego formularza) – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO);

 2. w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o akcjach społecznych organizowanych przez naszą Fundację – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

Podanie danych jest dobrowolne. Bez wypełnienia wszystkich pól formularza nie będzie możliwe wystawienie zaświadczenia niezbędnego do odliczenia podatkowego. Informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia roszczeń przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, doradcze, prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

Wszystkie te żądania dot. przetwarzania danych będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Fundacji: ul. Sewerynów 8, 00-331 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej: biuro@fundacjaancilla.pl

Aby uzyskać stosowne zaświadczenie dla celów podatkowych, konieczne jest wypełnienie wszystkich pól w powyższym formularzu.

 • Rodzinny piknik w przedszkolu na Teresińskiej w Warszawie

  0604
  Bez kategorii wpis ma Brak komentarzy przez gootek

  W sobotę 31 maja, w przedszkolu nr. 210 przy ul. Teresińskiej na warszawskim Mokotowie odbył się wspaniały piknik z okazji Dnia Dziecka. Dzieci i rodziców powitał Piotruś Pan, który na to wydarzenie przyleciał specjalnie z Nibylandii. Był teatr, gry i zabawy dla najmłodszych, piękny tort, mnóstwo przysmaków i wiele innych atrakcji. Wszyscy zgodnie modlili się o
  Czytaj więcej

 • Cel akcji

  0611
  Bez kategorii wpis ma Brak komentarzy przez Dominik Jabs

  Zobacz, co chcemy osiągnąć w dziale “Nasz Cel”
  Czytaj więcej

 • Żegnaj kochane przedszkole… Witajcie wakacje !!!

  0704
  Bez kategorii wpis ma Brak komentarzy przez Tesowy Ogólnodostępny

  Lato. lato… lato czeka! Przed wyjazdem w góry, lasy, nad jeziora przedszkolaki żegnały przedszkole.Przez trzy dni dzieci z kolejnych grup żegnały się przed wakacjami z przedszkolem. Każda grupa przygotowała przedstawienie z piosenkami i wierszykami. Były kwiaty, podziękowania, dyplomy i podarunki wakacyjne. Wszystko kończyło się wspólnym, słodkim poczęstunkiem i zabawą w ogródku przedszkolnym. Dla najstarszej grupy
  Czytaj więcej

 • Nasza akcja ruszyła!

  0704
  Bez kategorii wpis ma Brak komentarzy przez Tesowy Ogólnodostępny

  Chcemy zbudować nowy budynek publicznego, katolickiego przedszkola, by objąć wychowaniem jak największą liczbę dzieci, które wkrótce stworzą mocny trzon polskiego nowego pokolenia. Razem możemy dokonać wspaniałych rzeczy! Dołącz do nas!
  Czytaj więcej

 • KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA GOTOWA

  0807
  Bez kategorii wpis ma Brak komentarzy przez Tesowy Ogólnodostępny

  W dniu 30 lipca 2014 r. została zaakceptowana przedstawiona Inwestorowi koncepcja architektoniczna nowego budynku przedszkola. Trwają teraz prace nad projektem budowlanym, który wraz z niezbędnymi dokumentami zostanie złożony w urzędzie, w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Na projekty budowlane potrzebujemy 318 570 zł. Wpłacając dowolną kwotę, możesz nam pomóc! projekt nowego budynku Przedszkola 210  
  Czytaj więcej

Wczytywanie obrazów...

X